Over Coop

Coop is een coöperatieve supermarkt-organisatie die in 2021 al 130 jaar deel uitmaakt van het Nederlandse levensmiddelen­landschap. Met ruim 1 miljoen leden is Coop één van de grootste verenigingen van Nederland

Als coöperatie geloven we in de kracht van samen, want: samen maak je ’t verschil. Eind 2020 heeft Coop 314 winkels in heel Nederland: filialen en supermarkten aangestuurd door zelfstandig ondernemers. De supermarkten opereren onder de namen Coop, CoopCompact en de stadsformule Coop Vandaag. Via Coop.nl kunnen klanten ook online boodschappen bestellen.


 Ons doel is lekker eten bereikbaar te maken voor alle leden


Onze merkwaarden zijn:

Dichtbij

Coop stelt het belang van haar klanten centraal. Zij denken mee in panels over o.a. belangrijke maatschappelijke thema’s. Fysiek zorgen we voor bereikbare en toegankelijke winkels.

Lekker

Klanten kiezen bij Coop uit een ruim assortiment verrassend lekkere producten van goede kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de producten met het kwaliteitslabel Top! van Coop. Dit zijn de lekkerste producten die we in een categorie kunnen vinden.

Goedcoop

Coop maakt lekker eten voor al haar leden bereikbaar. Met drie assortimentslijnen (A-merk, huismerk g’woon en budgetmerk OK€) en partijhandel zetten klanten met elk budget iets verantwoords op tafel.

 Coop groeit ook online

Na de stevige groei in 2019, is Coop ondanks diverse winkelsluitingen en -openingen in 2020 qua winkelaantal stabiel gebleven. Per saldo kwam het totale aantal winkels uit op 314, net zoveel als in 2019. Coop bedient steeds meer online klanten. De online omzet van Coop steeg in 2020 zelfs 2,5 keer sneller dan de markt. Corona was een aanjager, maar Coop verwacht dat online omzet structureel is. Vandaar dat we eind 2020 in Almere een distributiecentrum in gebruik hebben genomen om online bestellingen te verzorgen.


Onze speerpunten

Voortgang 2020 en ambities

314

Coop supermarkten totaal

314 in 2019

144

Coop filialen

148 in 2019

7

CoopVandaag filialen

8 in 2019

3

CoopCompact

filialen

0 in 2019

1

CoopVandaag ondernemers

1 in 2019

98

Winkels aangestuurd door ondernemers

96 in 2019

61

CoopCompact ondernemers

61 in 2019

1.000.000

Leden 2020

1.000.000 in 2019

€ 136,7 miljoen

Eigen vermogen in 2020

€ 129,4 miljoen eigen vermogen in 2019

€ 1,7 miljard

Consumentenomzet 2020

€ 1,54 miljard in 2019

12.000

Producten in het assortiment 2020

12.000 in 2019

8.411

Medewerkers

7.737 in 2019

3

Distributiecentra

Gieten, Deventer en Almere

1

Emballagecentrum

Deventer

1

Centrale Slagerij

Deventer

92%

Percentage van het assortiment ingekocht via Superunie

92% in 2019

Visie en strategie

Het is onze ambitie om de meest betrokken supermarkt van Nederland te zijn. Door goed te luisteren naar onze klanten, medewerkers en naar de samenleving als geheel. Dat zit in onze coöperatieve structuur: samen met de leden van onze coöperatie - klanten en ondernemers - maken we ’t verschil. Daardoor hebben we meer oog voor de lange termijn en is het maken van duurzame keuzes soms makkelijker.

Sturing en monitoring

Sturing en monitoring

Als coöperatie is maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven in het DNA van Coop. Daarom heeft de MVO-groep van Coop zowel wat betreft het aantal leden als de functionele zwaarte van de teamleden in 2020 behoorlijk aan gewicht gewonnen. De MVO-groep is verantwoordelijk voor de sturing en monitoring van ons maatschappelijke beleid. Aan deze kerngroep nemen tien afgevaardigden deel van de verschillende disciplines binnen onze organisatie: directie, financiën, logistiek, personeel & organisatie, marketing & communicatie, category management, formulemanagement, winkeloperatie, facilitair en coöperatiezaken.


Met de toetreding van de formulemanager en de manager marketing & communicatie tot de MVO-groep van Coop, is deze groep in aantal leden en hun functies in 2020 behoorlijk verzwaard. MVO is nu goed geborgd in de Coop-formule en MVO-keuzes zijn nu ook vast onderdeel van de Coop-formule.


Zowel in formulemanagement en marketing en communicatie zal MVO veel nadrukkelijker een rol spelen. De keuzehulpen worden vast onderdeel van de formule en zullen we nadrukkelijker de klant via presentatie, informatie en promotie te sturen naar gezondere keuzes.


In 2020 kwam de MVO-groep 5 keer bijeen waarbij kennisdeling, dialoog met externe organisaties en – in een van de bijeenkomsten – het onderwerp due dilligence centraal stond. De voortgang op onze doelstellingen en KPI’s houden we bij in een intern dashboard dat is gebaseerd op onze pijlers en materiële onderwerpen. Hierin leggen we de resultaten en korte- en langetermijnambities vast, wat het uitgangspunt is voor de inhoud van dit MVO-verslag. Ook hebben we besproken wat onze bijdrage is aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (UN).

Betrokken medewerkers

Coop betrekt haar medewerkers nadrukkelijk bij het MVO-beleid. In 2020 kondigden we via onze interne nieuwsbrief sCoop aan, dat we in 2021 zullen starten met een interne prijsvraag voor de beste ideeën in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze medewerkers zijn onze oren en ogen in de organisatie en graag maken we van hun kennis en ervaring gebruik en luisteren we naar hun suggesties om Coop als maatschappelijk betrokken onderneming verder te verbeteren.

Met onze stakeholders in gesprek

Naast onze klanten en leden zijn we ook in gesprek met andere externe partijen. Zij hebben een belangrijke stem in ons MVO-beleid, door onderwerpen te agenderen of samen te werken aan maatschappelijke projecten. In 2020 heeft Coop vooral in het kader van gezondheid nadrukkelijk samengewerkt met de partners binnen het Supreme Nudge-project (zoals de Hartstichting en de Nierstichting). Ook het Voedingscentrum is een belangrijke partner, zowel in dit project als in het verbeteren van de recepten die we in de winkels, via ons Keukentafelmagazine en online via de website en social media communiceren. 


Het Nederlandse Rode Kruis is ook een belangrijke partner, zowel voor de statiegeldacties voor AED’s en EHBO-cursussen als voor corona-gerelateerde acties. Ook hebben we met Univé overleg gevoerd voor een online alternatief voor de supermarktsafari’s die vanwege corona in 2020 niet zijn doorgegaan. 

Stakeholdergesprekken en Lidmaatschappen