Verlagen milieu-impact

We verlagen onze milieu-impact door verspilling te minimaliseren en duurzame verpakkingen.

 Slim omgaan met grondstoffen en verspilling voorkomen

“De Ragbag, de herbruikbare boodschappentas gemaakt van oude omverpakkingen voor thee, is een prachtig bewijs van hoe milieu-efficiency en sociaal verantwoord ondernemen samengaan”

Ralph Lenoire, Manager Facilitair bij Coop

Hoe maken wij samen ’t verschil

Voorkomen van verspilling

We hebben heel veel voedsel voor weggooien behoed door ruim 250.000 Magic Boxes van Too Good To Go te verkopen.

Plasticreductie

Gemiddeld per winkel gebruiken we in 2020 bijna 15% minder kunststof verpakkings­materiaal dan in 2017.

Meer weten over verlagen milieu-impact 

Verlagen milieu-impact

Met wie maken wij
samen 't verschil

 Resultaten & Ambities

CO2-voetafdruk per m2

9,8

hogere CO2-voetafdruk per m2 winkelvloer (ten opzichte van 2019).

Doelstelling 2020

5%

lager t.o.v 2019

Ambitie 2021

5%

lager t.o.v 2020

Elektrische bevoorrading

Pilotproject heeft niet plaatsgevonden

Doelstelling 2020

Naast houdbare producten ook versproducten elektrisch leveren aan 2 Rotterdamse winkels.

Ambitie 2021

Nieuwe pilot in Rotterdam in 2021.

Derving

0,2

Derving is met ruim 0,2 procentpunt gedaald (van 1,86% in 2019 naar 1,64% in 2020)

Doelstelling 2020

Daling van het % derving t.o.v. 2019 (in 2019 met 0,16% gestegen).

Ambitie 2021

Daling van de % derving t.o.v. 2020

Voedselverspilling

250.000

Magic Boxes verkocht via Too Good To Go

Doelstelling 2020

200.000

Magic Boxes verkocht

Ambitie 2021

250.000

Magic Boxes verkocht

Verpakkingsbeleid

3/4

Nulmeting plasticgebruik is voor driekwart uitgevoerd

Doelstelling 2020

Nulmeting plasticgebruik uitvoeren met 2017 als basisjaar voor alle doelstellingen op verpakkingen.


Acties formuleren voor verbeteringen in samenwerking met leveranciers.

Ambitie 2021

In 2025 20% minder verpakkingsmateriaal t.o.v. 2017. Doelstelling 10% minder t.o.v. 2017 is inmiddels behaald.

= Behaald

= Deels behaald