Over dit verslag 

Dit verslag is opgesteld volgens de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en is conform GRI Standards Core. Het heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De activiteiten van Telesuper (Coop was 50% aandeelhouder in 2020) vallen gedeeltelijk binnen de scope van dit verslag. Tenzij anders vermeld hebben de resultaten in dit verslag betrekking op de activiteiten van Coop als geheel: eigen Coop-filialen, winkels door ondernemers, distributiecentra, productiebedrijven en servicekantoor. De reikwijdte en afbakening van de inhoud zijn gebaseerd op de materiële onderwerpen en op de informatiebehoefte van stakeholders. Het is de ambitie van Coop om jaarlijks de voortgang te rapporteren op de in dit rapport gepresenteerde materiële onderwerpen.
 
De resultaten over 2019 zijn te lezen in het MVO-verslag, gepubliceerd op 3 april 2020.

De resultaten zijn niet extern geverifieerd. Wel controleren de leden van de MVO-groep de inhoud van het verslag en is het externe adviesbureau Schuttelaar & Partners betrokken bij het verslagleggingsproces.

GRI-tabel

Colofon


Publicatiedatum: 1 april 2021

Tekst: Coop en Schuttelaar & Partners

Concept en ontwerp: Schuttelaar & Partners


Coop ontvangt graag reacties op de gepresenteerde resultaten en beleidsvoornemens in dit verslag op mvo@coop.nl.


Coop Supermarkten B.V.

T.a.v. Afdeling Communicatie

Markweg 8

6883 JM Velp