Bevorderen gezonde levensstijl

De supermarkt kan de gezonde levensstijl van klanten positief beïnvloeden. Coop loopt hierin voorop en inspireert haar klanten voortdurend om gezonder te eten en te leven.

 Klanten helpen een gezondere keuze te maken 

“Coop vindt dat iedereen het recht heeft om te weten wat de gezondere keuze is. Daarom ligt er voor Coop een belangrijke rol om de gezondere keuze makkelijker te maken.”

Yvonne van Asselt, Corporate Communicatie & MVO-manager bij Coop

Hoe maken wij samen ’t verschil

Eetwissel

Dit programma van het Voedingscentrum dat bij product- en menukeuze gezondere alternatieven biedt, past Coop ook toe in verschillende communicatiemiddelen.

Online gezondheidsadvies

Omdat de Supreme Nudge-pilots niet doorgingen, hebben we online nudging getest; ook ontwikkelden we gezonderkiezen.nl samen met Univé.

Meer weten over bevorderen gezonde levensstijl

Bevorderen gezonde levensstijl

Met wie maken wij
samen 't verschil

Resultaten & Ambities

Meer groente

6 varianten

Alleen de snellopers in het assortiment komen hiervoor in aanmerking. Dit betreft 6 van de in totaal 26 varianten.

Doelstelling 2020

Verder onderzoeken hoe de overige vlugklare vleesproducten kunnen worden voorzien van 30% groente.

Keuzehulp suiker & vezel

Keuzehulp

Keuzehulp ontbijtgranen en broodvervangers en vezelwijzer in 2020 gerealiseerd.

Doelstelling 2020

Keuzehulp ontbijtgranen (Q1) en broodvervangers (Q2). Ontwikkeling vezelwijzer voor alle broodsoorten.

Ambitie 2021

Uniform design alle keuzehulpen in de eerste helft van 2021. Ambitie om op categorieniveau te communiceren.

Supreme Nudge

Nudge

De winkeltesten zijn door corona niet doorgegaan. Hiervoor in de plaats zijn de online testen uitgevoerd in de virtuele supermarkt en via de Coop Webshop.

Doelstelling 2020

Uitvoering van het onderzoek in 9 winkels.

Ambitie 2021

Pilot start naar verwachting maart 2021 in 4 winkels, vanaf mei volgend cluster van 4 winkels (cluster bestaat uit 2 controlewinkels en 2 interventiewinkels).

Univé

Voorlichting

Samenwerking

Univé

We hebben geen supermarkt-safari’s voor ouders en kinderen georganiseerd in samenwerking met een diëtist of voedingsconsulent.

Doelstelling 2020

Minimaal 50 supermarkt-safari‘s organiseren in samenwerking met een diëtist of voedingsconsulent.

Ambitie 2021

Website gezonderkiezen.nl start de eerste helft van 2021.


Vier online videosafari’s voor vier speciale doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen 4-12. Tijdens dit webinar kunnen klanten vragen stellen aan deskundigen.

Suikerreductie

3,25%

Gemiddeld 3,25% per 250 milliliter ten opzichte van 2019.

Doelstelling 2020

Gemiddeld 5% per 250 milliliter ten opzichte van 2019. Doelstelling is 25% minder suiker per portie van 250 ml in 2021 (versus 2017).

Ambitie 2021

Ambitie blijft. Mogelijk verbreden naar doelstelling op verschillende assortimenten, zoals via keuzehulpen voor ontbijtgranen en broodvervangers.

= Behaald

= Deels behaald