Duurzaam inkopen

Ons aanbod aan duurzame producten groeit. Transparantie en vertrouwen zijn onmisbaar bij inkoop van duurzame producten die zijn gemaakt met aandacht voor mens, dier en milieu.

 Ons antwoord op een groeiende vraag naar verantwoorde producten

“Omdat thema’s als gezondheid en milieu steeds belangrijker worden, raakt duurzame inkoop steeds meer verweven met de andere MVO-pijlers van Coop.” 

Jasper de Jong, Hoofd Category Management bij Coop

Hoe maken wij samen ’t verschil

Verdubbeling aanbod biologische groente en fruit

Door verdubbeling van het aanbod biologische groente en fruit in 2020 kan de klant óók voor al haar biologische groente en fruit bij Coop terecht

Risicoanalyse internationale inkoop

Samen met onze inkooporganisatie Superunie brengen we risico’s en verbeterpotentieel in kaart voor 10 internationaal ingekochte producten

Meer weten over duurzaam inkopen 

Duurzaam inkopen

Met wie maken wij
samen 't verschil

 Resultaten & Ambities

Beter Leven Kipvleeswaren/Eieren

90

van de Top! van Coop kipvleeswaren heeft minimaal 1 ster Beter Leven.

Doelstelling 2020

100% van de Top! van Coop kipvleeswaren en alle eieren hebben minimaal 1 ster Beter Leven

Ambitie 2021

Alle eieren en kipvleeswaren hebbeen minimaal 1 ster. 91% van de Top! van Coop vleewaren** heeft minimaal 1 ster Beter Leven.


** Uitgezonderd bloedworst, vleeswaren van paardenvlees en enkele Zuid-Europese producten waar het op dit moment nog niet haalbaar is de gewenste verduurzaming te realiseren.

Vleesvervangers

36

meer omzet in vleesvervangers ten opzichte van 2019.

Doelstelling 2020

30%

meer omzet 

Ambitie 2021

15%

meer omzet

Inzicht in de keten

De studie in samenwerking met Hivos is niet afgerond.

Doelstelling 2020

Via een studie in samenwerking met Hivos brengen we de keten van rozen in kaart om inzicht te krijgen in arbeidsomstandigheden en lonen.

Ambitie 2021

In 2021 pakken we dit opnieuw op in samenwerking met een andere partner.

Planetproof

76

van ons AGF-assortiment uit Europese laag-risicolanden is PlanetProof gecertificeerd.

Ambitie 2021

We sluiten ons aan bij de ambitie van Superunie: 100% PlanetProof in 2025

Verantwoord assortiment

11%

groei in verantwoord assortiment van 2.879 naar 3.197 producten met een keurmerk.

Ambitie 2021

5% groei

Recalls

In 2020 vonden 76 terughaalacties (recalls) van producten plaats (36 keer betrof het een huismerk).

= Behaald

= Deels behaald