Onze pijlers & prestaties

Coop baseert maatschappelijk verantwoord ondernemen op 5 pijlers die elk een hoofdstuk vormen in dit verslag. Hieronder een overzicht van de belangrijkste indicatoren en prestaties per pijler.

Speerpunt

Lokale betrokkenheid*

Lokaal betrokken en verbonden

Coop wil de lokaal meest betrokken supermarkt in Nederland zijn.


Indicator

Aantal winkels met lokaal statiegelddoel en aantal gesteunde lokale doelen.


Aantal keren dat de klant is geraadpleegd (via klantenpanels/winkelpanels en luisterpanels en bijeenkomsten Ledenraad).

314

winkels

743

Lokale doelen

26

keer is de klant (online) geraadpleegd, 12 klantenpanels, 5 bijeenkomsten Ledenraad, 9 luisterpanels

*Dit zijn de materiële onderwerpen op basis van de materialiteitsanalyse uit 2018.

Bevorderen gezonde levensstijl

Coop wil klanten helpen een gezondere keuze te maken.


Indicator

Jaarlijks percentage suikerreductie per 250 milliliter huismerk frisdranken. Ambitie is gemiddeld 5%.


Groei van het aantal (offline en online) initiatieven om klanten te helpen met de gezonde keuze.

Speerpunt

Aandacht voor gezonde voeding*

3,25%

minder suiker per 250 milliliter frisdrank t.o.v. 2019

8

nieuwe initiatieven om de gezonde keuze te maken in 2020

750

Lokale projecten

*Dit zijn de materiële onderwerpen op basis van de materialiteitsanalyse uit 2018.

Speerpunt

Verduurzaming groente en fruit*

Transparantie & vertrouwen*

Duurzaam inkopen

Coop wil een groeiend assortiment van duurzame producten die met aandacht voor mens, dier en milieu zijn gemaakt. Coop is altijd transparant over recalls en probeert producten zo snel mogelijk terug te halen. Recalls die schadelijk zijn voor de gezondheid binnen 4 uur; recalls vanwege onvoldoende kwaliteit binnen 48 uur.


Indicator

Aantal recalls.


Groei van het aantal producten in het assortiment met een erkend duurzaamheidscertificaat (BLK, PP, Weidezuivel, Kip met pluimgarantie, Fairtrade, MSC/ASC, biologisch, Utz).

76

recalls (36 keer het huismerk). 22 door ziekteverwekkers of residuen, 22 etiket-fouten, 7 ongewens-te allergenen en 23 door onvoldoende kwaliteit. 

76

recalls (36 keer het huismerk). 22 door ziekteverwekkers of residuen, 22 etiketfouten, 7 ongewenste allergenen en 23 door onvoldoende kwaliteit.

11%

groei naar 3.197 producten met een erkend duurzaamheidscertificaat

*Dit zijn de materiële onderwerpen op basis van de materialiteitsanalyse uit 2018.

Verlagen
milieu-impact

Coop wil de milieu-impact minimaliseren door verminderen voedselverspilling, verduurzamen van verpakkingen en verminderen van klimaatvoetafdruk.


Indicator

Tonnage verpakkingsmateriaal per m2 VVO.


Daling van percentage winkelderving.


CO2-footprint per m2 VVO.

Speerpunt

Duurzame verpakkingen*

Minder voedselverspilling*

>10%

reductie verpakkings-materiaal t.o.v. 2017

1.64%

minder derving (0,2 procentpunt lager dan in 2019)

9,8%

hogere CO2 footprint t.o.v. 2019

*Dit zijn de materiële onderwerpen op basis van de materialiteitsanalyse uit 2018.

Speerpunt

Veilige en gezonde werkomgeving

Opleiden en intern doorgroeien

Goed werkgever­­schap

Coop wil het verschil maken voor onze mensen door het aanbieden van een veilige en gezonde werkomgeving en aandacht voor talent en ontwikkeling van onze medewerkers.


Indicator

Percentage ziekteverzuim


Aantal vacatures ingevuld door interne doorstroom

5,5%

ziekteverzuim

1.996

vacatures zijn intern opgevuld in 2020 (1.524 in 2019)

750

Lokale projecten