Samen maak je ’t verschil

Als coöperatie leggen wij voortdurend verantwoording af aan onze achterban. Omdat we nauw verbonden zijn met onze leden, zijn we direct betrokken bij hun welzijn en leefomgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook vanzelfsprekend.

Duurzaamheid heeft in 2019 duidelijk een plek in onze organisatie en we betrekken onze leden actief hierin. Samen maken we onze ambitie om de meest betrokken supermarkt van Nederland te worden, stap voor stap, waar.

Fred Bosch, algemeen directeur Coop

Download het voorwoord