Verlagen milieu-impact

We spannen ons in voor een lagere milieu-impact, van energiegebruik en voedselverspilling tot logistiek en verpakkingen.

 Slim omgaan met grondstoffen en verspilling voorkomen

“Innovatie voor toekomstbestendige winkels, slagerij en transport. Dat is waar we in 2018 hard aan werkten en waar we in blijven ontwikkelen. Daarnaast gaan we in 2019 een concreet actieplan maken voor de verduurzaming van onze verpakkingen.” 

Ralph Lenoire, Manager Facilitair bij Coop

 Hoe maken wij  
samen ’t verschil

Meer weten over verlagen milieu-impact 

 Resultaten & Ambities

CO2-voetafdruk per m2

lagere CO2-voetafdruk per vierkante meter winkelvloer en 15% minder gasverbruik per mverkoop vloeroppervlak (ten opzichte van 2017).

Ambitie 2019

CO2-voetafdruk per vierkante meter winkelvloer met minimaal 5% dalen ten opzichte van 2018.

Elektrische bevoorrading

Elektrische bevoorrading voor 2 winkels in Rotterdam. 

Doelstelling 

2018

Elektrische bevoorrading vast inzetten

bij twee winkels.

Ambitie 

2019

Mogelijkheden voor uitbreiding naar andere steden onderzoeken. 

BREEAM

niveau 4

Nieuwbouw slagerij ProMessa op BREEAM niveau 4.

AGF-zak

90

De recyclebare AGF-zak bestaat voor 90% uit suikerriet van reststromen en is volledig recyclebaar.

Ambitie 2019

Onderzoek doen naar herbruikbare AGF-zakjes.

Derving

0,05 

Minimale verhoging derving van onze producten (toename met 0,05 procentpunt).

Doelstelling

2018

minder % derving dan in 2017.

Ambitie

2019

Ieder jaar minder dan het jaar daarvoor.

Zonnepanelen

356

zonnepanelen geplaatst op winkel in Dunnink in De Wijk.

Doelstelling

2018

1.000

zonnepanelen in totaal (+350).

Ambitie

2019

1.088 

zonnepanelen 

plaatsen bij slagerij ProMessa.

Afval

Doelstelling

2018

80% 

reductie van restafval 

op het servicekantoor.


Meten en reductie in 2018 niet behaald, doorgeschoven naar 2019

Ambitie

2019

80% 

Minimaal 80% van de afvalstroom wordt gerecycled.

Verpakkingsbeleid

Ambitie 2019

Opstellen verpakkingsbeleid voor huismerk met concrete doelstellingen voor 2020 en een visie voor 2025.