Over Coop

Coop is een coöperatieve supermarkt- organisatie die al ruim 125 jaar deel uitmaakt van het Nederlandse levensmiddelenlandschap. Met ruim 960.000 leden is Coop één van de grootste verenigingen van Nederland.

Als coöperatie geloven we in de kracht van samen, want: samen maak je ’t verschil. Coop heeft ruim 300 winkels in heel Nederland: filialen en supermarkten worden aangestuurd door zelfstandig ondernemers. De supermarkten opereren onder de namen Coop, CoopCompact en de stadsformule Coop Vandaag. Via Coop.nl kunnen klanten ook online boodschappen bestellen.

 Ons doel is lekker eten bereikbaar te maken voor alle leden


Onze merkwaarden zijn:

Dichtbij

Coop stelt het belang van haar klanten centraal. Zij denken mee in panels over o.a. belangrijke maatschappelijke thema’s. Fysiek zorgen we voor bereikbare en toegankelijke winkels.

Lekker

Klanten kiezen bij Coop uit een ruim assortiment verrassend lekkere producten van goede kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de producten met het kwaliteitslabel Top! van Coop. Dit zijn de lekkerste producten die we in een categorie kunnen vinden.

Goedcoop

Coop maakt lekker eten voor al haar leden bereikbaar. Met drie assortimentslijnen (A-merk, huismerk g’woon en budgetmerk OK€) en partijhandel zetten klanten met elk budget iets verantwoords op tafel. 

Coop groeide hard in 2018

Op steeds meer plekken in het land zijn we zichtbaar. Dit komt onder andere door de overname van 51 EMTÉ winkels en de opening van twaalf nieuwe Coop-supermarkten. Het stadsconcept Coop Vandaag is verder uitgerold en we investeerden daarnaast ook in bestaande winkels. Negen winkels zijn verbeterd en omgebouwd naar de nieuwe stijl. Vanwege deze groei openden we tijdelijk een emballage centrum op 3 kilometer afstand van ons distributiecentrum in Deventer.

Onze speerpunten

Voortgang 2018 en ambities

290

Coop supermarkten totaal

263 in 2017

138

Coop filialen

118 in 2017

7

CoopVandaag filialen

2 in 2017

83

Winkels aangestuurd door ondernemers

81 in 2017

62

CoopCompact ondernemers

62 in 2017

700.000

Leden 2018

800.000 in 2017

€ 126,2 miljoen

Eigen vermogen in 2018

€ 127,6 miljoen eigen vermogen in 2017

€ 1,4 miljard

Consumentenomzet 2018

€ 1,2 miljard in 2017

12.000

Producten in het assortiment 2018

12.000 in 2017

8.043

Medewerkers

6.282 in 2017

Distributiecentra

Gieten en Deventer

Emballagecentrum

Tijdelijk in Deventer

3.000m2  

Opening nieuwe hal 

Eigen slagerij Promessa

Visie en strategie

Het is onze ambitie om in 2020 de meest betrokken supermarkt van Nederland te zijn. Door goed te luisteren naar onze klanten, medewerkers en naar de samenleving als geheel. Dat zit in onze coöperatieve structuur: samen met de leden van onze coöperatie - klanten en ondernemers - maken we ’t verschil. Daardoor hebben we meer oog voor de lange termijn en is het maken van duurzame keuzes soms makkelijker.

Sturing en monitoring

Sturing en monitoring

De MVO-kerngroep is verantwoordelijk voor de sturing en monitoring van ons maatschappelijke beleid. In deze kerngroep zitten tien afgevaardigden van de verschillende disciplines binnen onze organisatie: directie, financiën, logistiek, personeel & organisatie, marketing & communicatie, category management, bouwbureau, winkeloperatie, facilitair en coöperatiezaken.


In 2018 kwam de MVO-kerngroep vier keer bijeen waarbij kennisdeling, dialoog met externe organisaties en het herijken van onze materiële onderwerpen centraal stond. De voortgang op onze doelstellingen en KPI’s houden we bij in een intern dashboard dat is gebaseerd op onze pijlers en materiële onderwerpen. Hierin leggen we de resultaten en korte en lange termijn ambities vast, wat het uitgangspunt is voor de inhoud van dit MVO-verslag. Ook hebben we besproken wat onze bijdrage is aan de Sustainable Development Goals van de United Nations.

Betrokken medewerkers

Op verschillende manieren betrekken we collega’s bij het MVO-beleid. Op de Najaarsbeurs (die we voor supermarktmanagers, ondernemers en medewerkers organiseren) stond het MVO-thema onder andere in het teken van Supreme Nudge (bevorderen van de gezonde levensstijl). In 2018 heeft MVO vaste communicatiemomenten, zoals in het personeelsmagazine Scoop en in het magazine Aan de Keukentafel. Verder nemen we MVO nog nadrukkelijker mee in de actie- en themakalender vanuit marketing. De huishoudbeurs en de Kanzi appel actie die in het teken stonden van de EHBO-cursussen zijn hier voorbeelden van.

Met onze stakeholders in gesprek

Naast onze klanten en leden zijn we ook in gesprek met andere externe partijen. Zij hebben een belangrijke stem in ons MVO-beleid, door onderwerpen te agenderen of samen te werken aan maatschappelijke projecten. Daarom zijn we ook in 2018 regelmatig in gesprek geweest over relevante thema’s. Er is nauw contact met NGO’s, kennisinstellingen, overheid, samenwerkingspartners en netwerkorganisaties. Zo is in onze gesprekken met Max Havelaar het onderwerp Due diligence besproken. In 2019 wordt Max Havelaar bij de MVO-kerngroep uitgenodigd om hier een nadere toelichting over te geven. Dit past bij onze ambitie om in 2019 onze keten meer inzichtelijk te maken. Ook directieleden nemen deel aan de dialoog. Zo is de directeur Winkeloperatie op bezoek geweest bij de voedselbank en was de commercieel directeur mede in gesprek met Univé. De CEO heeft vanuit de MVO-kerngroep gesproken met Max Havelaar en het VUmc. Wij waarderen deze input enorm en blijven hen betrekken bij het realiseren en aanscherpen van onze ambities.

Stakeholdergesprekken en Lidmaatschappen