Over dit verslag 

Dit verslag is opgesteld volgens de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en conform GRI Standards Core. Het heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. In deze periode vonden een paar relevante acquisities plaats: de overname van 51 EMTÉ winkels en de aankoop van (50%) aandelen in Telesuper. De EMTÉ-winkels die zijn omgebouwd in 2018 (totaal 19 winkels) inclusief de medewerkers vallen binnen de scope van dit verslag. De winkels die nog EMTÉ in 2019 waren vallen niet binnen de scope. Tenzij anders vermeld hebben de resultaten in dit verslag betrekking op de activiteiten van Coop als geheel: eigen Coop-filialen, winkels door ondernemers, distributiecentra, productiebedrijven en servicekantoor. De reikwijdte en afbakening van de inhoud zijn gebaseerd op de materiële onderwerpen en op de informatiebehoefte van stakeholders. Het is de ambitie van Coop om jaarlijks de voortgang te rapporteren op de in dit rapport gepresenteerde materiële onderwerpen.


De resultaten over 2017 zijn te lezen in het MVO-verslag, gepubliceerd op 5 april 2018. Een rectificatie moet worden gedaan wat betreft het % RSPO gecertificeerde palmolie dat was ingekocht in 2017. Het verslag vermeldde 37%, maar na geactualiseerde data bleek dit 29% te zijn. Na herberekening moeten we de totale CO2-voetafdruk in 2017 corrigeren van 141,5 kg (zoals gerapporteerd in het MVO-verslag 2017) naar 142,5 kg.


De resultaten zijn niet extern geverifieerd. Wel controleren de leden van de MVO-kerngroep de inhoud van het verslag en is het externe adviesbureau Schuttelaar & Partners betrokken bij het verslagleggingsproces.


GRI-tabel

Colofon


Publicatiedatum: 19 april 2019

Tekst: Coop en Schuttelaar & Partners

Concept en ontwerp: Schuttelaar & Partners


Coop ontvangt graag reacties op de gepresenteerde resultaten en beleidsvoornemens in dit verslag op mvo@coop.nl.


Coop Supermarkten B.V.

T.a.v. Afdeling Communicatie

Markweg 8

6883 JM Velp