Goed werkgeverschap

Coop biedt al haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. We hebben oog voor talent en ontwikkeling en we stimuleren duurzame inzetbaarheid.

Het verschil maken voor onze mensen

“Coop is een sociaal bedrijf dat de mens centraal stelt. Wij doen er alles aan om onze medewerkers een goede werkplek te bieden met ontwikkelperspectief. Dit laatste werkt tweeledig. Het is ook de verantwoordelijkheid van elke medewerker om dit waar te maken. Zo maak je samen pas écht ’t verschil.” 

Gerard Wegh, Hoofd Personeel & Organisatie bij Coop

 Hoe maken wij  
samen ’t verschil

Meer weten over goed werkgeverschap 

 Resultaten & Ambities

E-learning

62000 

certificaten voor e-learning verstrekt in 2018. 

Meer medewerkers

37

meer medewerkers in 2018.

Bedrijfsongevallen

meer bedrijfsongevallen in 2018 ten opzichte van 2017

(12 in totaal).

Wajong

90

medewerkers vanuit de Wajong in dienst.

Doelstelling 2018

Het is onze ambitie om in al onze filialen, productie-bedrijven, distributiecentra en servicekantoor minimaal één jonge medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajongere) in dienst te hebben.

Ambitie 2019

idem als 2018.

Zorgbudget

€ 40.000

budget ingezet voor o.a. fysiotherapie en trauma-verwerking in samenwerking met onze zorgverzekeraar.

Ziekteverzuim

3,8%

ziekteverzuim

(excl. zwangerschap).

Ambitie 2019

3% 

ziekteverzuim (excl. zwangerschap).

Denktank

Denktank formuleerde een plan van aanpak voor duurzame inzetbaarheid.

Doelstelling 2018

Denktank werkt lessen naar aanleiding van het symposium over duurzame inzetbaarheid uit.

Ambitie 2019

Denktank voor duurzame inzetbaarheid verder uitbouwen en plan van aanpak implementeren.