Over Coop

Coop is een coöperatieve supermarkt-organisatie die al bijna 130 jaar deel uitmaakt van het Nederlandse levensmiddelenlandschap. Als coöperatie geloven we in de kracht van samen, want: samen maak je ’t verschil. Met ruim 1 miljoen leden is Coop één van de grootste verenigingen van Nederland.

Coop heeft ruim 300 winkels in heel Nederland: filialen en supermarkten die worden aangestuurd door zelfstandig ondernemers. De supermarkten opereren onder de namen Coop, CoopCompact en de stadsformule Coop Vandaag. Via Coop.nl kunnen klanten ook online boodschappen bestellen.

 Ons doel is lekker eten bereikbaar te maken voor alle leden


Onze merkwaarden zijn:

Dichtbij

Coop stelt het belang van haar klanten centraal. Ze denken mee in panels over o.a. belangrijke maatschappelijke thema’s. We zorgen ervoor dat de winkels goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Lekker

Klanten kiezen bij Coop uit een ruim assortiment verrassend lekkere producten van goede kwaliteit. De producten met het kwaliteits­label Top! van Coop zijn een goed voorbeeld. Dit zijn de lekkerste producten die we in een categorie kunnen vinden.

Goedcoop

Coop maakt lekker eten voor al haar leden bereikbaar. Met concurrerende prijzen, verschillende assortiments­lijnen, partijhandel en scherpe weekaanbiedingen, kunnen onze klanten met elk budget iets verantwoords op tafel zetten.

Coop groeit lekker door 

Coop groeide hard in 2019 en zag per saldo haar winkelaantal uitkomen op 314 winkels. Dit is een toename van 24 winkels vergeleken met 2018. In juli 2019 opende de laatste tot Coop omgebouwde voormalige EMTÉ-winkel haar deuren. Daarmee is de intensieve ombouwoperatie van 51 winkels afgerond. Zo is Coop zo op steeds meer locaties in het hele land aanwezig.

Onze speerpunten

Voortgang 2019 en ambities

314

Coop supermarkten totaal

290 in 2018

148

Coop filialen

138 in 2018

8

CoopVandaag filialen

7 in 2018

96

Winkels aangestuurd door ondernemers

83 in 2018

61

CoopCompact ondernemers

62 in 2018

1.000.000

Leden 2019

700.000 in 2018

€ 129,4 miljoen

Eigen vermogen in 2019

€ 126,2 miljoen eigen vermogen in 2018

€ 1,54 miljard

Consumentenomzet 2019

€ 1,4 miljard in 2018

12.000

Producten in het assortiment 2019

12.000 in 2018

7.737

Medewerkers

8.043 in 2018

Distributiecentra

Gieten en Deventer

Emballagecentrum

Deventer

92%

Percentage van het assortiment ingekocht via Superunie

92% in 2018

Visie en strategie

Het is onze ambitie om in 2020 de meest betrokken supermarkt van Nederland te zijn. Door goed te luisteren naar onze klanten, medewerkers en naar de samenleving als geheel. Dat zit in onze coöperatieve structuur: samen met de leden van onze coöperatie - klanten en ondernemers - maken we ’t verschil. Daardoor hebben we meer oog voor de lange termijn en is het maken van duurzame keuzes soms makkelijker.

Sturing en monitoring

Sturing en monitoring

De MVO-kerngroep is verantwoordelijk voor de sturing en monitoring van het maatschappelijke beleid van Coop. In deze kerngroep zitten 9 afgevaardigden van de verschillende disciplines binnen onze organisatie: directie, logistiek, personeel & organisatie, marketing & communicatie, inkoop, formule-management, winkeloperatie, facilitair en coöperatiezaken. 


In 2019 kwam de MVO-kerngroep 4 keer bijeen waarbij kennisdeling, dialoog met externe organisaties en het herijken van onze materiële onderwerpen centraal stonden. Zo sprak onderzoeker Martijntje Vollebregt (Food & Biobased Research, Wageningen Universiteit & Research) over de Taskforce Circular Economy in Food, in het kader van de deelname van Coop aan de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Ook hebben vertegenwoordigers van Max Havelaar in 2019 met onze MVO-kerngroep gesproken over due dilligence, een belangrijk thema in het streven naar meer zicht op verduurzaming in de hele keten. Niet alleen via de MVO-kerngroep, ook in kleinere groepen werken we binnen Coop voortdurend aan MVO-thema’s.


De voortgang op onze doelstellingen en KPI’s houden we bij in een intern dashboard dat is gebaseerd op onze pijlers en materiële onderwerpen. Hierin leggen we de resultaten en korte en lange termijn ambities vast, wat het uitgangspunt is voor de inhoud van dit MVO-verslag. Ook hebben we besproken wat onze bijdrage is aan de Sustainable Development Goals van de United Nations.

Betrokken medewerkers en klanten

Op verschillende manieren betrekken we collega’s en onze klanten bij het MVO-beleid van Coop. In 2019 heeft MVO vaste communicatiemomenten, zoals in het personeelsmagazine Scoop en in ons magazine Aan de Keukentafel. Verder nemen we MVO nadrukkelijk mee in de actie- en themakalender vanuit marketing. Vanaf 2020 is voorlichting over gezonde voeding en duurzaamheid vast onderdeel van de weekfolder. In de weken 10, 20 en 40 van 2020 zal de weekfolder een dubbele pagina bevatten met MVO-gerelateerde informatie. In week 10 is dat plasticreductie, in week 20 ontbijten volgens de Schijf van Vijf en in week 40 het tegengaan van voedselverspilling. 

Met onze stakeholders in gesprek

Ook in 2019 is Coop regelmatig in gesprek geweest over relevante thema’s met diverse betrokken partijen zoals maatschappelijke organisaties (NGO’s), kennisinstellingen, overheid of netwerkorganisaties. 

Stakeholdergesprekken en Lidmaatschappen